Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

OGŁOSZENIE

 

 

 

Dyrektor

 

Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu

 

OGŁASZA

 

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

MOŻNA POBRAĆ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

 

 

 

LUB NA STRONIE  ZESPOŁU wwwzpodabie.szkolnastrona.pl   (zakładka rekrutacja)

 

 

 

WYPEŁNIONE KARTY NALEŻY  SKŁADAĆ

 

 

 

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH


 W POŁUPINIE: ul. Szkolna 2

 

 W GRONOWIE: ul. Kościelna 2

 

  

 

TERMIN SKŁADANIA KART: do 24 marca 2016r.


 



                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

Na pierwszej lekcji uczniowie spotkali się z wychowawcami i wspólnie przygotowali sałatki, kanapki, owocowe szaszłyki. Następnie zostały one zebrane na sali gimnastycznej, gdzie ich walory smakowe i estetyczne zostały ocenione przez uczniów i nauczycieli.

czytaj więcej

Tegoroczny konkurs odbył się  20 marca 2017 r.  w Planetarium Wenus w Zielonej Górze.   

Z naszego gimnazjum w konkursie wzięły udział trzy drużyny, które bardzo dobrze się zaprezentowały.

 

Oto one:

  • Adrian Pietrzak i Michał Czepiżak - WYRÓŻNIENIE
  • Wiktoria Kapica - WYRÓŻNIENIE
  • Roksana Jędraszak, Klaudia Jędrzejowska, Emilia Borowska, Magdalena Kujawa i Aneta Błażejczyk - WYRÓŻNIENIE

 

FINAŁ KONKURSU „ODKRYJMY TAJEMNICE WSZECHŚWIATA”.
czytaj więcej

24 marca nasze uczennice Iwona Jabłońska oraz Kinga Kurko z kl.Va pod opieką p. K.Starkiewicz udały się do Krosna Odrz. na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Dziewczyny czekały dwie tury zmagań – pisemna oraz ustna. W końcowej rywalizacji Iwonka zajęła IV miejsce, a Kinga VI. Pierwsza z nich – jako jedna z pięciu osób – otrzymała nagrodę. Wyprawę „pożarowe trio” uwieńczyło smacznym Hot Dogiem zjedzonym na lunch w wesołym nastroju i pięknych okolicznościach przyrody.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
czytaj więcej

Dzisiejszy dzień 24 marca rozpoczął się apelem poświęconym bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni. Apel miał związek z szerzeniem się w Internecie niebezpiecznych zjawisk określanych mianem „challengu“, czyli wyzwania, które gracze mają wykonać. Na kolejnych godzinach uczniowie kl. I spotkali się natomiast z pedagogiem poradni psychologiczno-pedagogicznej p. A.Kawą  na zajęciach, które miały na celu wzmacnianie więzi rówieśniczych, nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, rozładowywania napięć w pozytywny sposób oraz umiejętności autoprezentacji. Klasa szósta pod okiem p.M.Krysińskiej w warsztatowy sposób omawiała problematykę uzależnień.

PROFILAKTYCZNY PIĄTEK
czytaj więcej

Kolejny raz  w szkole w Połupinie odbyła się Cicionada – dzień poświęcony bocianowi białemu. Naszą szkołę reprezentowali na powitaniu klekota Nadia Woś z kl. I i Ksawery Zaraza z kl. „0” – twórcy wyróżnionych plastycznych ptasich portretów, biorących udział w okolicznościowym konkursie. Przy obu szkołach – w Połupinie i Gronowie stoją bocianie gniazda. Z niecierpliwością czekamy na ich lokatorów.  Póki co, bociany dzieli od Polski jeszcze ok. 1500 km. Kto wie, może w tym roku zechcą u nas zostać?

KLE KLE, BOĆKU
czytaj więcej

Wiosna to budząca się przyroda, coraz jaśniejsze słońce, śpiewy ptaków, rechot żab. Wiosna to czas zabaw i radości dla dzieci.
Wszyscy cieszą się nadejściem wiosny i chcą pięknie ją przywitać. Przedszkolacy z naszej gminy powitali ją wierszykami oraz piosenkami biorąc udział w " Przeglądzie wokalno - recytatorskim" zorganizowanym 21 marca w naszej placówce.
Przybyły do nas dzieci: z przedszkola w Gronowie i Połupinie, z oddziałów przedszkolnych w Gronowie, Szczawnie, Połupinie i Kosierzu wraz ze swoimi rodzicami i Paniami. Wszyscy zaprezentowali się, budząc aplauz wśród widzów. Organizatorzy także spisali się na medal, nagradzając wszystkich uczestników i częstując pysznymi ciastami przygotowanymi przez rodziców. Dziękujemy wszystkim za mile spędzony czas.

Przegląd wokalno - recytatorski
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl