Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

  • Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w Szachach Drużynowych
 27 X 2015 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego w Szachach Drużynowych.  
                                                                                                                                
  • 23 X 2015 r- Mistrzostwa Gminy Dąbie w Badmintonie.

 23 X 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Dąbie w Badmintonie.Po zaciętej walce wśród dziewcząt ze szkół podstawowych zwyciężyła Oliwia Broniarczyk, druga była Nikola Jędrzejowska (obie zawodniczki z Gronowa), a trzecia- Oliwia Soter z Połupina. W kategorii chłopców pierwszy był Bartosz Antoszczak z Gronowa, drugi - Dariusz Zienkiewicz z Połupina, trzeci- Błażej Stolarczyk z Gronowa.Najlepsi zawodnicy będą reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych w Bobrowicach.

W dniach 16-23 października po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowaliśmy „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. 

„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”
czytaj więcej

W piątek (23 października) w naszym gimnazjum odbyły się Mistrzostwa Gminy   Dąbie w badmintonie. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum w kategorii dziewcząt i chłopców.

BADMINTON
czytaj więcej

W piątkowe popołudnie  nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci, byli pracownicy oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu. Uroczystość uświetnił występ zespołu „ Bachus Classic Orchestra”, grający utwory muzyki poważnej i filmowej w różnych aranżacjach. Zostało wypowiedziane wiele ciepłych życzeń i przybliżono trudną pracę w oświacie. Pani wójt Krystyna Bryszewska, za trud nauczycielski, żmudny proces nauczania i wychowania, nagrodziła pięciu nauczycieli. Pani dyrektor Jolanta Adułło- Hoffmann, za osiągnięcia dydaktyczne i pracę na rzecz ZPO uhonorowała nagrodami 38 nauczycieli i pracowników. Imprezę uwieńczył smaczny poczęstunek.

16 października 2015r. w „Barze pod lwem” w Połupinie odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
czytaj więcej

Dnia 15 października w Gimnazjum w Dąbiu miała miejsce uroczystość poświęcona nauczycielom. Klasa Ia oraz IIb  przygotowały przedstawienie stylizowane na „Wiadomości”.  

15 października 2015r. w Gimnazjum Publicznym w Dąbiu odbyły się szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl