Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

Nasza szkoła otrzymała podziękowania – Certyfikat i medal -  od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy za udział  w kolejnym już 25 Finale WOŚP. Nasze styczniowe granie wspiera polską medycynę i ratuje zdrowie i życie najmniejszych pacjentów i seniorów.


Pamiętajcie, że gramy  do końca świata i jeden dzień dłużej !!!


GRALIŚMY  NA  MEDAL
czytaj więcej

28 kwietnia 2017r. w Gimnazjum odbył się festiwal nauki, czyli uczniowie gimnazjum przygotowali wiele naukowych niespodzianek dla swoich młodszych kolegów uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Działo się wiele…… doświadczenia fizyczne, zagadki matematyczne i origami, przyroda na wyciągniecie ręki, doświadczenia chemiczne. Bawili się i starsi i młodsi rozwiązując zagadki, jak to działa, czemu to się nie wylewa, dlaczego tak się dzieje, itp………Mamy nadzieję, że wszyscy wyjechali z nową wiedzą i zadowoleni z dobrej zabawy.  Gimnazjaliści brawo, znowu pokazaliście, że dużo potraficie i świetnie jesteście zorganizowani. Gratulacje!!!!!!


FESTIWAL NAUKI
czytaj więcej

W dniu 28 kwietnia odbywają się w szkole zajęcia mające na celu przybliżyć i ułatwić zrozumienie święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie w grupach wiekowych, czyli klasy I, II III obejrzeli film historyczny, następnie oglądają scenki. Kolejno otrzymują zadania do wykonania, np. puzzle, układanki, hasła, pytania – odpowiedzi. Mini konkurencje kończyły się otrzymaniem słodkiej nagrody.

Obchody  Święta Konstytucji 3 Maja
czytaj więcej

          Tradycyjnie, jak co roku, cała społeczność przedszkolna spotkała się na Festynie Rodzinnym, który odbył się 26 maja 2017r., na placu przy przedszkolu w Połupinie. Tego dnia powszechnie obchodzony jest Dzień Matki, my natomiast świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty a właściwie, zgodnie z powiedzeniem „dla każdego coś miłego”, Dzień  Calutkiej Rodziny!!!

 

FESTYN RODZINNY
czytaj więcej

W sobotę 27 maja p. dyrektor J.Adułło-Hoffmann oraz p.K.Ważelińska uczestniczyły wraz z gronem innych szacownych gości w miłej uroczystości otwarcia nowej siedziby zaprzyjaźnionego ze szkołą Koła Łowieckiego „Dzik” Krosno Odrz. Po części oficjalnej  - poświęceniu, przemowach i podziękowaniach - myśliwi zgotowali wszystkim iście królewską ucztę. Nadarzyła się również wyjątkowa okazja, by podziękować panu Stanisławowi Kowalskiemu za wykonanie modrzewiowych ław, które stanęły w przyszkolnym leśnym punkcie dydaktycznym.

Niech św. Hubert będzie Wam przychylny, Panowie!

Darz bór!

W GOŚCINIE U MYŚLIWYCH
czytaj więcej
  • WIRTUALNY ŚWIAT DZIECKA

25 maja odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie z rodzicami. Nadarzyła się okazja, by jeszcze raz zwrócić uwagę dorosłych na zagrożenia związane z nowoczenymi technologiami, jakie czyhają na dzieci i młodzież. Prelekcję o wirtualnym świecie dzieci prowadziła p.A. Daniel z PPP w Krośnie Odrz.

WIRTUALNY ŚWIAT DZIECKA
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl