Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

Jak co roku w maju uczniowie szkół podstawowych z gminy Dąbie rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Dąbie!


Zawody odbyły się dnia 29.05.2013 roku w Gronowie. O godzinie 9.30 uroczyście otworzyła je dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu pani Jolanta Adułło-Hoffmann. Życzyła zawodnikom sukcesów i dobrej zabawy. Do zdobywania jak najlepszych wyników zachęcał też pan Janusz Świąder- zastępca dyrektora ZPO. Maluchy z klas I-III startowały w wyścigach rzędów. Zwyciężyły dzieci z filii w Połupinie, za nimi był Gronów i Kosierz, a trzecie miejsce przypadło filii w Szczawnie.

Zawody lekkoatletyczne o Puchar Wójta Gminy Dąbie
czytaj więcej

W dniu 9 maja 2013 roku uczniowie z klas 0 – VI ze Szczawna uczestniczyli w akcji pt. „Dzień Zdrowego Odżywiania. Tematem przewodnim imprezy było propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów.

Dzień Zdrowego Odżywiania
czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubuskiego – pani Elżbieta Polak oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego- pan Tomasz Możejko zaprosili uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w I Lubuskim Sejmiku Dziecięcym. Uczniowie klasy szóstej z Połupina oraz przedstawiciele szkoły w Gronowie i Szczawnie skorzystali z tego zaproszenia i 11 czerwca 2013r. przybyli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, by w pięknej Sali Kolumnowej wziąć udział w obradach Sejmiku.

I Lubuski Sejmik Dziecięcy
czytaj więcej

W środę 05.06.2013r. wśród niesamowitej scenerii i odgłosów dziko żyjących zwierząt, w szkole w Kosierzu po raz czwarty odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. W tym roku przebiegał on pod hasłem ,,Ortograficzne safari”.

Ortograficzne safari
czytaj więcej

29 maja 2013 w Gimnazjum w Dąbiu uczniowie zorganizowali Olimpiadę Przedszkolaka. Grupy przedszkolne z Gronowa, Szczawna, Kosierza i Połupina wzięły udział w zabawie sportowej na hali. Wszystkich powitała pani wójt Krystyna Bryszewska, a następnie rozpoczął się pochód maluchów śpiewających „"Marsz przedszkolaków" oraz symboliczny płomień olimpijski w postaci barwnych balonów.

 

Olimpiada przedszkolaka w gimnazjum w Dąbiu
czytaj więcej

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. H. Sienkiewicza przy Zespole Placówek Oświatowych w Dąbiu wzięli udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym skierowanym do uczniów lubuskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i zostali jego laureatami zajmując I miejsce.

Sukces uczniów gimnazjum
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl