Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

W ramach realizowanego w szkole projektu "Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie" uczniowie klasy II i III pod okiem p. K.Ważelińskiej systematycznie poszerzają swoją wiedzę przyrodniczą. Poznawali  już tajemnice drzew, piasku, eksperymentowali z mlekiem, Coca Colą, solą, robili sztuczny śnieg. Pianka do golenia, mąka, zmywacz do paznokci, spirytus, oliwa, ocet, pieprz, barwinki spożywcze…. wszystko się w nauce przydaje! Trudne pojęcia takie jak  „napięcie powierzchniowe”, „chlorofil”, "siła odśrodkowa" czy „kazeina” same wpadają do głowy! Jakie właściwości ma dwutlenek węgla? Jak zbudować kompas wodny albo mini oczyszczalnię? „Ciekawscy” wąchają, przelewają, dosypują, obserwują i szukają odpowiedzi na nurtujące pytania. Rozwikłali już zagadkę tęczy, Pasa Aleksandra oraz badali ciśnienie. Wszyscy już wiedzą dlaczego mama gotuje słoiki, gdy robi zaprawy i dokąd oraz którędy wędrują nasze bociany.

„CIEKAWSCY”  NA TROPIE PRZYRODY
czytaj więcej

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu "Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie„ pozwalają na poszerzanie posiadanej i zdobywanie nowej wiedzy przyrodniczej zarówno uczniom młodszym, jak i starszym. P. I.Krupa proponuje lekcje w terenie, gry dydaktyczne, obserwacje przyrodnicze oraz wiele innych form i metod dopasowanych do wieku i zainteresowań młodzieży. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Pod okiem p.I.Matuszak tę wiedzę można również utrwalać i uzupełniać.

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ
czytaj więcej

W środę klasa V „a” wybrała się z opiekunami na wycieczkę do Zielonej Góry. Zaczęli od zwiedzenia Ogrodu Botanicznego. Dobra pogoda sprzyjała spacerowi po Ogrodowych dróżkach, podziwianiu zgromadzonych tu roślin. Po krótkiej wizycie w tutejszym minizoo, nasi eksploratorzy posilili się jeszcze pysznościami przywiezionymi z domu. Potem przyszedł czas na WIELKIE SZALEŃSTWO W ŚWIECIE MATEMATYKI  na Uniwersytecie Zielonogórskim! Arcyciekawe zajęcia przygotowała dr Krystyna Białek . Uczniowie pod opieką studentów Wydziału Matematyki mogli się „pobawić” Królową Nauk, rywalizowali ze sobą, rozwiązując w grupach rozmaite zadania, np. poznawali metody mnożenia przez 11, twierdzenie Eulera oraz odgadywali zaszyfrowane zdania. Dowiadywali się też, jak wykorzystywać matematykę w życiu codziennym. Wygrała drużyna Zuzi, Kingi i Sandry! Na zakończenie wizyty na U.Z. każdy uczeń otrzymał stosowny certyfikat i drobną nagrodę. Następnie „młodzi naukowcy” udali się do Urzędu Marszałkowskiego na zaproszenie radnego wojewódzkiego Łukasza Mejzy. W okazałym gmachu przy ulicy Podgórnej uczniowie przeżyli lekcję samorządności. Mieli okazję zwiedzić ważne dla województwa miejsce, dowiedzieć się, jak działa Sejmik, a następnie swoją wiedzę wykorzystać w quizie. Każdy wyszedł stamtąd z nagrodami i upominkami.To był dzień pełen naukowych wrażeń! Uczniowie dziękują wszystkim, dzięki którym mogli skorzystać z wyjątkowych, nie tylko naukowych, atrakcji.

LEKCJA MATEMATYKI I SAMORZĄDNOŚCI W ZIELONEJ GÓRZE
czytaj więcej

Dzisiaj 25 kwietnia w ramach comiesięcznych spotkań z muzyką Pan Sebastian zaprosił do naszej szkoły muzyków, którzy w bardzo sympatyczny sposób przybliżyli nam tajemnice puzonu i trąbki. Jak zwykle było bardzo ciekawie i dowcipnie, dostaliśmy nawet zadanie domowe. Ćwiczymy palce serdeczne.

DĘTA PARA
czytaj więcej

Czy posłać sześciolatka do pierwszej klasy? Czy moje siedmioletnie dziecko poradzi sobie dobrze w szkole? To pytania, które spędzają sen z powiek wielu rodzicom. Odpowiedzi na te "zagadki" pomogła 25 kwietnia odnaleźć mamom i tatom przyszłych uczniów pani Alicja Sztandera z Poradni Psychologiczna - Pedagogicznej w Krośnie Odrz. Z zaproszenia na spotkanie zorganizowane przez panią L.Mackojć i panią E.Skórę skorzystali  rodzice zerówkowiczów z Gronowa, Połupina i Szczawna.

SZKOŁA DLA RODZICÓW
czytaj więcej

Na zajęciach projektowych uczniowie klasy II i III rozszyfrowali dziś znaczenie tajemniczego słowa „biodegradacja” i przeprowadzali doświadczenia z nią związane. Wykorzystali do tego specjalny zestaw pomocy naukowych oraz zwykły słoik, w którym  wyprodukowali domowe ścieki. Później „zaprosili do pracy” żywe organizmy, którym stworzyli właściwe warunki. Mali badacze postawili hipotezę, której prawdziwość zamierzają sprawdzić. Na efekt pracy bakterii i glonów trzeba jednak trochę poczekać.

BIODEGRADACJA - AKCJA!
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl