Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

 10 listopada Gminna Biblioteka w Dąbiu odkryła przed uczniami klasy IVa i IVb swoje tajemnice. Przewodnikami po niezwykłym świecie zaklętym w słowa byli pani Krystyna Jończyk i pan Mateusz Miechowicz. Młodzi czytelnicy, oprócz zapoznania się z regulaminem, odbyli również zajęcia praktyczne – szukali książek na podstawie danych zawartych w karcie bibliotecznej. To była ciekawa i pouczająca lekcja, z której wielu powróciło z interesującymi książkami.

WŚRÓD KSIĄŻEK
czytaj więcej

9 listopada uczniowie objęci projektem JuniorSport uczestniczyli w zawodach sportowych w Drzonkowie. W imprezie brało udział 10 drużyn z gmin Cybinka, Czerwieńsk, Dąbie, Kożuchów, Międzyrzecz, Niegosławice, Skwierzyna, Sulechów, Świdnica, Zielona Góra. Nasi zawodnicy zajęli V miejsce. Pucharu nie zdobyli, ale bawili się świetnie. Otrzymali też pamiątkowe koszulki, plecaki i czapeczki. Organizatorem zawodów była Lubuska Federacja Sportu. Dziękujemy za postawę fair play.

NA FESTIWALU JUNIORSPORT
czytaj więcej

   Uczniowie klasy Va pod opieką pań B.Salety-Nowak i p.E.Bondarowicz-Mejzy bardzo aktywnie spędzili dzisiejszy dzień w Zielonej Górze. W pierwszej kolejności odwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelniana  książnica mieści się w okazałym, na wskroś nowoczesnym gmachu i zaspakaja potrzeby czytelnicze (naukowe) miejscowych studentów i wykładowców. Szczyci się posiadaniem ok.1 400 000 woluminów! Piątoklasiści mieli okazję zwiedzić, m.in. tutejszą galerię sztuki, strefę wolnego dostępu do zbiorów i mediatekę. Spróbowali przy pomocy nowoczesnych urządzeń wypożyczyć kilka książek, a potem je zwrócić.

   Siedziba Radia Zachód przy ulicy Kukułczej była następnym, odwiedzonym przez piątoklasistów, miejscem. Tu mogli się oni przyjrzeć pracy radiowców, posłuchać ciekawych opowieści redaktora Jacka Stefanowicza i  … uczestniczyć  „na żywo” w audycji Andrzeja Nawrockiego, a także zobaczyć się, jak redaktor Ewa Rymanowicz prowadzi swój program w Radiu Zielona Góra.

  Ciąg dalszy zielonogórskiej przygody miał miejsce w Palmiarni. Tu z kolei uczniowie podziwiali niesamowite okazy egzotycznych roślin zgromadzonych pod szklanym dachem i odwiedzili nietypową bibliotekę pn. Szklana Pułapka.

  Pobyt uczniów w stolicy naszego województwa miał finał w CRS na basenie.

KLASA VA Z WIZYTĄ W ZIELONEJ GÓRZE
czytaj więcej

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu" /Robert Fulghum - filozof/ 

Od 2010 roku obchodzony jest w Polsce Dzień Przedszkolaka. W tym roku hasło przewodnie święta brzmiało: "Przedszkolaki święto mają, kulturalnie czas spędzają". 

Dzień Przedszkolaka 2016r. w Połupinie
czytaj więcej
  • Lubuskie Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej

25 października odbył się pierwszy koncert Lubuskiego Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej. Poświęcony był muzyce Celtyckiej - Szkockiej.  Gościem koncertu był dudziarz. 

Lubuskie Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej

18 X 2016r. filia w Szczawnie obchodziła 70-lecie oraz Święto Patrona Szkoły. Z tej okazji odwiedzili nas, pani wójt Krystyna Bryszewska, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego – Łukasz  Mejza, radni Gminy Dąbie – Marcin Reczuch i Wiesława Kapica, ksiądz proboszcz – Marek Zintara, dyrektor DPS w Szczawnie-  Aneta  Bencar , sołtys wsi Szczawno - Maria Staszewska, dyrektor  ZPO  w Dąbiu Jolanta  Adułło - Hoffmann, zastępcy dyrektora ZPO w Dąbiu – Dorota Glaz i Beata Guzik oraz kierownicy placówek w Gronowie - Ewa Stankiewicz, w Kosierzu – Violetta Kiełbasa, w Połupinie – Edyta Miechowicz- Kamaszyn, byli dyrektorzy szkoły oraz nauczyciele emeryci. Przybyli  również  uczniowie wyróżnieni w Gminnym Konkursie Papieskim.

JUBILEUSZ 70- LECIA SZKOŁY W SZCZAWNIE ORAZ ŚWIĘTO JEJ PATRONA
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl