Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

Dnia 23 września 2016 roku powitaliśmy  kalendarzową jesień. Z tej okazji Samorząd Uczniowski  przygotował gry i zabawy związane z tą kolorową porą roku. Najpierw na sali gimnastycznej  układaliśmy napis JESIEŃ z własnych ciał. Później rozwiązywaliśmy zagadki, rebusy, krzyżówki  oraz układaliśmy puzzle. Po wysiłku umysłowym przyszedł czas na zmagania sportowe. 

Powitanie jesieni
czytaj więcej

21.09.2016 r. odbyły się w Dąbiu indywidualne biegi przełajowe. Naszą szkołę w kategorii dziewczynek z
kl. I-II reprezentowała JULIA LNIANY, która zdobyła IV miejsce. Wśród chłopców z kl. I-II FILIP SZCZAWIŃSKI zajął XI miejsce, a w kategorii chłopców z kl. III-IV, VI miejsce zajął MAKSYMILIAN WASILEWSKI, a XI – DAWID MAZURKIEWICZ.
SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Biegi przełajowe- Dąbie
czytaj więcej

,,Sprzątanie Świata” to coroczna akcja, w której wzięli  udział  uczniowie naszej szkoły, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej Ziemi. W ekologicznej akcji uczestniczyły dzieci z klas 0, II i III. Każda klasa wraz opiekunami  miała wyznaczony teren, który bardzo solidnie posprzątano. Efekty były zadawalające. Zebrano kilkanaście worków posegregowanych śmieci, które złożono przy pojemnikach na odpady.

Sprzątanie Świata w Szczawnie – 16.09.2016 r.
czytaj więcej

Akcja: Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej od roku 2012. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, poświęcona była dziełu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.. Również nasza szkoła  2 września włączyła się do tej narodowej akcji. Pani Jola przedstawiła nam prezentację multimedialną, dzięki której poznaliśmy wielkiego Polaka- Henryka Sienkiewicza - nowelistę, powieściopisarza, publicystę i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Przybliżyła nam czasy oraz głównych bohaterów lektury. Następnie pani Iza czytała i objaśniała fragmenty dzieła  Na zakończenie kolorowaliśmy zabytki starożytnego Rzymu oraz ich mieszkańców z czasów Nerona. 

Narodowe Czytanie
czytaj więcej

Jeszcze w uszach mamy szum morskich fali, jeszcze wspominamy wakacyjne górskie wędrówki, a tu zabrzmiał już pierwszy dzwonek.  Piękną pogodą przywitał nas pierwszy dzień września. Wszyscy uczniowie tłumnie przybyli na uroczystość rozpoczęcia roku w Szczawnie. Po przemówieniu pani kierownik Izabeli Sarnowskiej, wszyscy uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie  wychowawcami.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w filii w Szczawnie
czytaj więcej

8 października w sobotę grupa chętnych dzieci z piątych klas szkół w Połupinie i Gronowie wraz z opiekunami, Panią Edytą Miechowicz –Kamaszyn i Januszem Mejzą udała się na wycieczkę rowerową do Osiecznicy. Wyjazd ten oprócz walorów turystyczno-krajoznawczych miał na celu poznanie działalności Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.

Wycieczka rowerowa do Krosna Odrzańskiego i Osiecznicy
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl