Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

Trochę byliśmy zmartwieni budząc się rano we wtorek 14.06.2016 r. Za oknem pochmurno i deszczowo. Jednak decyzja brzmi : JEDZIEMY. Wspólnie z dziećmi z kl. III z Gronowa i Kosierza oraz paniami: K. Ważelińską , V. Kiełbasą i I. Sarnowską ruszamy autobusem na łowisko. Zza chmur wyjrzało słońce. Chyba zasłużyliśmy sobie na taką pogodę. Tutaj czekały na nas wspaniałe atrakcje: strzelanie z łuku podchody , bańki mydlane, gokardy. Podczas takich niespodzianek wszelkie lody zostają przełamane i zabawa stała się naprawdę przednia.

INTEGRACJA NA ŁOWISKU ADMAR
czytaj więcej

Z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego, Rada Rodziców wspólnie z Gronem Pedagogicznym naszej szkoły, zorganizowała szkolną dyskotekę.

Dzieci miały okazję pobawić się po raz ostatni w tym gronie. Uczniowie klasy III od września będą uczęszczali do szkoły w Gronowie. Żeby nie zabrakło sił do tańca dzieci pokrzepiały się smakołykami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Zabawa była super.

 

 

Dyskoteka klas 0 - III
czytaj więcej

 

Dnia 11. 06. odbył się w Szczawnie Festyn Rodzinny. Atrakcji było sporo. Jak co roku dzieci klas O- III wystąpiły z programem artystycznym z okazji Dnia Mamy i Taty. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Następnie był pokaz karate, podczas którego uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności i wykazali się siłą i opanowaniem techniki łamania deseczek.

Kolejnym punktem programu były rodzinne konkursy sportowe, w których uczestniczyły dzieci z rodzicami. Należało trafić kaloszem do celu, piłką do bramki ale z zawiązanymi oczami, były popisy w kręceniu hula – hop na czas i skoki na skakance. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, a pozostali uczestnicy- dyplomy.

FESTYN RODZINNY W SZCZAWNIE
czytaj więcej

Dzisiaj 16 maja w gościnnych progach szkoły w Szczawnie odbyło się podsumowanie Ligi Klas III. Naszą placówkę reprezentowały Maja Suder i Oliwia Jurczewska, które w ciągu  roku – tak jak sześć innych osób - gromadziły ligowe punkty. Dzisiaj dziewczynki napisały swój ostatni sprawdzian, a potem stanęły do rywalizacji w turnieju „Ośmiu Wspaniałych”. Musiały wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, refleksem i odpornością na stres. To wcale nie było takie łatwe! Ostatecznie Maja zajęła III miejsce, a Oliwka otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy całej Wspaniałej Ósemce!

Liga Klas Trzecich zakończona!
czytaj więcej

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁOSIŁ KONKURS DOTYCZĄCY "DNIA MAMY". MŁODSI UCZNIOWIE MIELI ZA ZADANIE NARYSOWAĆ PORTRET SWOJEJ MAMY, A STARSI- ZREDAGOWAĆ ŻYCZENIA DLA SWOJEJ MAMY.

DZISIAJ PRZEDSTAWIAMY ICH PRACE.

WSZYSTKIM DZIECIOM, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W KONKURSIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

DZIEŃ MAMY
czytaj więcej

Uczniowie kl. Ia oraz kl.III przed wakacjami przypominali sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Oby to, czego uczyli się pod okiem pani Moniki nigdy nie było potrzebne! Pani Kasia zapobiegliwie zrobiła klasie III egzamin w plenerze z układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wszyscy zdali!

Bądź bezpieczny i pomagaj!
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl