Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna


       

                     

Pragniemy poinformować, iż w  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie realizowany jest projekt pt.:

 

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie z filiami: w Kosierzu, Połupinie, Szczawnie poprzez realizację  zadań tj.: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu , wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach  600 h dodatkowych zajęć dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 wycieczek we wszystkich szkołach

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Ü  Wyjazd edukacyjny do ZOO Safari w Świerkocinie

Ü  Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Ü  Wyjazd edukacyjny do Parku Narodowego "Ujście Warty"

 

Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni w Szkole Podstawowej w Gronowie z filiami w Kosierzu, Połupinie oraz Szczawnie: przyrodniczych oraz matematycznych.

   

Od lat w naszej szkole zgodnie z tradycją świętuje się nadejście wiosny. Organizatorem tegorocznej zabawnej i radosnej imprezy pod hasłem „ŻÓŁTE JAK SŁOŃCE” był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem .

Uczniowie wzięli udział w licznych konkursach wiedzowych i konkurencjach sprawnościowych. Konkursy, jak na przykład wyszukiwanie nazw kwiatów w zdaniach, znajomość ptaków wracających do Polski na wiosnę, układanie puzzli o tematyce wiosennej sprawiło dla dzieci wiele radości. Symbol zimy – Marzannę, przygotowali uczniowie klas II i III. Kolorowy wesoły, korowód przeszedł ulicami naszej miejscowości.

Cel imprezy - przegonienie zimy, by w końcu mogła zawitać wiosna został osiągnięty.

WITAJ WIOSNO
czytaj więcej

Czym cię powitać wiosenko?

Zastanawiały się dzieci z Połupina, ale niezbyt długo, bo zaraz zabrały się do działania.

Wesołymi występami przywitali wiosnę najmłodsi, czyli dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z pierwszakami. Później przyszedł czas na barwny korowód będący pożegnaniem z Marzannami i powitaniem kolorowymi gaikami wyczekiwanej pory roku. W tradycyjnym powitaniu wiosny nie przeszkodził nawet deszcz, bo któż by zwracał uwagę na pierwszy deszczyk wiosenny? Nie wystraszyły się go nawet przedszkolaki, które dołączyły do szkolnego korowodu, choć istniały obawy, ze deszcz zmyje  z ich buziek wspaniałe makijaże.

Pierwszy dzień wiosny
czytaj więcej

18.03.2016 dzieci z przedszkola w Połupinie i Gronowie oraz oddziałów przedszkolnych w Kosierzu, Gronowie, Połupinie i Szczawnie, spotkały się na kolejnym przeglądzie recytatorsko-wokalnym z cyklu „Czym powitać cię Wiosenko?”.

W tym roku miejscem spotkania była szkoła w Połupinie. Dzieci pięknie przebrane prezentowały wiersze i piosenki o tematyce wiosennej.

 „Czym powitać cię Wiosenko?”
czytaj więcej

Dnia 17 marca 2016r. w szkole w Połupinie odbyła się CICONIADA- POWITANIE  BOCIANA BIAŁEGO.

Gościliśmy uczniów ze szkół z Gronowa, Kosierza i Szczawna wraz z opiekunami. Po powitaniu zaproszonych gości przez kierownika placówki  panią Edytę Miechowicz-Kamaszyn uczniowie naszej szkoły  z klasy IV i V zaprezentowali przedstawienie, w którym przybliżyli  dzieciom życie i zwyczaje bociana białego i czarnego.

CICONIADA- POWITANIE  BOCIANA BIAŁEGO
czytaj więcej

Dzisiaj 1 kwietnia.
" PRIMA APRILIS nie wierz nikomu, bo się pomylisz" taki żart dzisiaj sprawiłyśmy naszym dzieciom w szkole. Miłego dnia :)))

PRIMA APRILIS
czytaj więcej

15 marca Maciej Kokoszka z klasy III z filii w Kosierzu uczestniczył w Rejonowym Konkursie Recytatorskim, organizowanym przez CAK Zamek w Krośnie Odrzańskim.

Recytował wiersz Ludwika Jerzego Kerna pt. „ Kot rybołówca”. Maćka do konkursu przygotowywała pani Małgorzata Konopielko.

W przerwie konkursu uczestnicy mieli możliwość spotkania z aktorką panią Idą Ochocką.

KONKURS RECYTATORSKI
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 | Strona 7 | Strona 8 | Strona 9 | Strona 10 | Strona 11 | Strona 12 | Strona 13 | Strona 14 | Strona 15 | Strona 16 | Strona 17 | Strona 18 | Strona 19 | Strona 20 | Strona 21 | Strona 22 | Strona 23 | Strona 24 | Strona 25 | Strona 26 | Strona 27 | Strona 28 | Strona 29 | Strona 30 | Strona 31 | Strona 32 | Strona 33 | Strona 34 | Strona 35 | Strona 36 | Strona 37 | Strona 38 | Strona 39 | Strona 40 | Strona 41 | Strona 42 | Strona 43 | Strona 44 | Strona 45 | Strona 46 | Strona 47 | Strona 48 | Strona 49 | Strona 50 | Strona 51 | Strona 52 | Strona 53 | Strona 54 | Strona 55 | Strona 56 | Strona 57 | Strona 58 | Strona 59 | Strona 60 | Strona 61 | Strona 62 | Strona 63 | Strona 64 | Strona 65 | Strona 66 | Strona 67 | Strona 68 | Strona 69 | Strona 70 | Strona 71 | Strona 72 | Strona 73 | Strona 74 | Strona 75 | Strona 76 | Strona 77 | Strona 78 | Strona 79 | Strona 80 | Strona 81 | Strona 82 | Strona 83 | Strona 84 | Strona 85 | Strona 86 | Strona 87 | Strona 88 | Strona 89 | Strona 90 | Strona 91 | Strona 92 | Strona 93 | Strona 94 | Strona 95 | Strona 96 | Strona 97 | Strona 98 | Strona 99 | Strona 100 | Strona 101 | Strona 102 | Strona 103 | Strona 104 | Strona 105 | Strona 106 | Strona 107 | Strona 108 | Strona 109 | Strona 110 | Strona 111 | Strona 112 | Strona 113 | Strona 114 | Strona 115 | Strona 116 | Strona 117 | Strona 118 | Strona 119 | Strona 120 | Strona 121 | Strona 122 | Strona 123 | Strona 124 | Strona 125 | Strona 126 | Strona 127 | Strona 128 | Strona 129 | Strona 130 | Strona 131 | Strona 132 | Strona 133 | Strona 134 | Strona 135 | Strona 136 | Strona 137 | Strona 138 | Strona 139 | Strona 140 | Strona 141 | Strona 142 | Strona 143 | Strona 144 | Strona 145 | Strona 146 | Strona 147 | Strona 148 | Strona 149 | Strona 150 | Strona 151 | Strona 152 | Strona 153 | Strona 154 | Strona 155 | Strona 156 | Strona 157 | Strona 158 | Strona 159 | Strona 160 | Strona 161 | Strona 162 | Strona 163 | Strona 164 | Strona 165 | Strona 166 | Strona 167 | Strona 168 | Strona 169 | Strona 170 | Strona 171 | Strona 172 | Strona 173 | Strona 174 | Strona 175 | Strona 176 | Strona 177 | Strona 178 | Strona 179 | Strona 180 | Strona 181 | Strona 182 | Strona 183 | Strona 184 | Strona 185 | Strona 186 | Strona 187 |

Przeczytaj także

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Stażacka 4
Tel: (68) 383-21-76

Opracowanie: szkolnastrona.pl